พลังงานทดแทน

 • ศึกษาความเป็นไปได้ 
 • ออกแบบแนวความคิด, ออกแบบรายละเอียด, ประเมินราคา 
 • การจัดหาและการก่อสร้าง
 • การดำเนินการและการซ่อมบำรุง
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาโครงการ การวางแผนงานและนโยบาย

ชีวพลังงาน

พลังงานน้ำ

พลังงานจากขยะ

พลังงานใหม่

พลังงานแสงอาทิตย์

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

พลังงานลม

ยานพาหนะไฟฟ้า

การเพิ่มประสิทธิภาพ พลังงาน

 • ตรวจรับรองการจัดการพลังงาน, การจัดการพลังงาน
 • อาคารเขียว และ LEED
 • การจัดการคาร์บอน
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาโครงการ การวางแผนงานและนโยบาย

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

การตรวจรับรองการจัดการพลังงาน

อาคารเขียว

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

แผน ESCO เป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุน

 • ESCO เป็นผู้วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนา
 • ESCO เป็นผู้ออกเงินลงทุน
 • ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเงินทุน
 • ลูกค้าชำระค่าบริการด้วยผลประหยัดที่ได้
 • ลูกค้าได้รับส่วนแบ่งผลประหยัด

แผนผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุน

 • ESCO เป็นผู้วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนา
 • ESCO ประมวลผลเพื่อหาทางออกที่การันตีสมรรถนะ
 • ลูกค้าเป็นผู้ออกเงินลงทุนสำหรับการพัฒนา
 • ลูกค้าเป็นผู้รับผลประหยัดทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ทางออกด้านพลังงานโดย ESCO

 • การใช้ Magnetic Oil-free Chiller
 • ทางออกสำหรับการปรับปรุงระบบปรับอากาศ
 • ทางออกด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ทางออกด้านมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 • ทางออกด้านพลังงานแสงอาทิตย์
 • อื่น ๆ