10ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ :
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอาคารสำนักงานกิจการสื่อสารเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุดนำไปสู่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ อาคารหลังนี้ผลิตไฟฟ้าได้เองอย่างเพียงพอสำหรับการใช้งานภายในอาคาร

03ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ :
งานที่ปรึกษา LEED สร้างแบบจำลองและทดสอบการใช้งานของระบบ