ความเป็นมาบริษัท

บริษัท เอ็นโซล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดการคาร์บอน โดยทีมวิศวกรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์หลากหลายด้าน ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการอาคารเขียว ชีวพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งนอกจากจะให้บริการด้านเทคนิคแล้ว เอ็นโซลยังให้บริการด้านการวิเคราะห์การเงินของโครงการด้านพลังงานที่กำลังพัฒนาอีกด้วย หลักการทำงานของเอ็นโซลเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า และจากข้อมูลนั้นก็จะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เราเชื่อว่าด้วยการทำงานเป็นทีมที่ดีเยี่ยม ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้นย่อมนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เรารับรองว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับทุกครั้งนั้นคือผลลัพธ์และการบริการที่ดีที่สุด และยังสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผู้นำด้านทางออกพลังงานที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความคิดสร้างสรรค์และทัศนะแบบองค์รวม

พันธกิจ

  • พัฒนาความเชี่ยวชาญของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  • จัดหาทางออกที่สร้างสรรค์ ประหยัด และเป็นมิตรด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
  • ดำเนินงานเคียงข้างลูกค้าเสมอ

ศักยภาพของเอ็นโซล

สร้างสรรค์ทางออกใหม่ด้านพลังงาน

ท้าทายเทคโนโลยีใหม่ๆ

ให้ความร่วมมือกับคู่ค้าที่เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเป็นอย่างดี

มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดด้านพลังงานได้