คุณสมบัติพิเศษและประโยชน์

 • สารทำความเย็น R134a ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบควบคุมระดับสูง
  ควบคุมด้วยระบบจอสัมผัสภาษาอังกฤษพร้อมรองรับระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS) จาก Siemens
 • คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง
  คอมเพรสเซอร์แบบทวินสเตจไร้นํ้ามันหล่อลื่น ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสารทำความเย็น HFC-134a มาพร้อมกับมอเตอร์แบบ ดีซี คอนเวอร์ชัน ซิงโครนัส มอเตอร์
 • วาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์
  ควบคุมสารทำความเย็นได้อย่างแม่นยำ
 • เครื่องทำระเหยประสิทธิภาพสูง
  เครื่องทำระเหยถูกออกแบบให้สามารถส่งผ่านความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย

Water Cooled (Shell & Tube) Magnetic Oil Free Chiller

watercooledahri

ขนาดการทำความเย็น 125-2,000 ตันความเย็น

คุณสมบัติ :

 • ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลังงานได้ถึง 20-50%
 • สตาร์ทเครื่องด้วยกระแสเพียง 2 แอมป์ ลดค่าใช้จ่ายจากความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
 • ควบคุมด้วยระบบ ดีซี อินเวอร์เตอร์ สามารถทาํ งานได้ตั้งแต่ 5-100 % โหลด
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ถึง 50%
 • สมรรถนะคงที่เนื่องจากไม่มีนํ้ามันหล่อลื่นปนในระบบ
 • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนตํ่ามาก
 • การรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน AHRI
 • มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

Water Cooled (Modular) Magnetic Oil Free Chiller

modularahri

ขนาดการทำความเย็น 100,125, 150 ตันความเย็น

คุณสมบัติ :

 • ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงานได้ถึง 15 - 30 %
 • สตาร์ทเครื่องด้วยกระแสเพียง 2 แอมป์ ลดค่าใช้จ่ายจากค่าควมต้องการพลังงานไฟฟ้า
 • ควบคุมด้วยระบบ ดีซี อินเวอร์เตอร์ สามารถควบคุมการทำงานได้ตั้งแต่ 5 - 100% โหลด
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ถึง 50%
 • สมรรถนะคงที่เนื่องจากไม่มีนํ้ามันหล่อลื่นปนในระบบ
 • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนตํ่ามาก
 • การรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน AHRI
 • มาตรฐาน ISO9001 และ ISO1400

Air Cooled Magnetic Oil Free Chiller

aircoolahri

ขนาดการทำความเย็น 100 - 500 ตันความเย็น

คุณสมบัติ :

 • ประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 20 - 50%
 • สตาร์ทเครื่องด้วยกระแสเพียง 2 แอมป์ ลดค่าใช้จ่ายจากความต้องการพลังงานไฟฟ้า
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ถึง 50%
 • สมรรถนะคงที่เนื่องจากไม่มีนํ้ามันหล่อลื่นปนในระบบ
 • เคลือบสารป้องกันการสึกกร่อน (บลูฟิน)
 • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนตํ่ามาก
 • การรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน
 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน AHRI
 • มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

การรับรองมาตรฐานของ Haier

ahri certificateiso9001iso14001

Download